ดอกสร้อยทอง

ดอกสร้อยทอง ภาษาอังกฤษ  Goldenrod

ดอกสร้อยทอง ชื่อวิทยาศาสตร์   Solidago Canadensis

วงศ์ ดอกสร้อยทอง COMPOSITAE

สกุล ดอก สร้อยทอง

ดอกสร้อยทอง หรือมีอีกชื่อว่าต้นทองอุไร เป็นพืชไม้ดอกมงคลชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม  ลักษณะของดอกสร้อยทอง รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และทนแดดได้ดี คนโบราณเชื่อว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ ดอกสร้อยทอง ความหมายถือว่า เป็นมงคลนามด้วยเช่นกัน นอกจากความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองตามชื่อของดอกไม้นี้แล้ว ยังเชื่อกันว่าทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย

มีถิ่นกำเนิดมาจาก ทวีปอเมริกาเหนือ แต่มีการปลูกมาอย่างยาวนานในประเทศไทย เป็นไม้ตัดดอกที่สามารถปลูกได้ทั่วไป ปลุกหนึ่งครั้งสามารถเก็บดอกได้นาน 3 ปี จึงรื้อแปลงปลูกใหม่ ในประเทสไทยจะนิยมใช้เพื่อบูชาพระหรือพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นในช่วงวันพระหรือวันสำคัญอื่นๆ หรือวันตรุษจีนราคาสูงถึง กําละ 20-25 บาท

เพราะโบราณเชื่อว่าดอกสร้อยทองเปรียบเสมือนทองที่มีค่าสูงนั่นเองและเวลาถึงช่อดอกบานลักษณะของดอกสร้อยทองจะออกดอกแน่นเต็มต้นดู สวยงามมาก มีสีเหลืองคล้ายกับสีทองคำ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นดอกสร้อยทองไว้ทางทิศเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า การปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ

ดอกสร้อยทอง ความหมาย

สายพันธุ์ดอกสร้อยทอง

Solidago canadensis

เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก ลำต้นตรง สูงประมาณ 45-100 ซม. ลักษณะการเจริญเติบโตในแนวตั้ง ใบ มีสีเขียวเข้ม รูปหอก ดอกมีสีเหลืองอ่อน เหลืองนกขมิ้น และ เหลืองทอง ช่อดอกเป็นแบบ Cluster (เป็นกลุ่ม) มีดอกย่อยเล็ก ๆ อยู่ภายในช่อ โดยที่ดอกช่อเหล่านี้จะมีก้านดอกสั้นติดอยู่กับ ก้านชูดอก ออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 

Solidago multiradiata

ลำต้นแตกแขนงมีพุ่มต้นสูงประมาณ 25-45 ซม. ดอกมีสีเหลือง ขนาดดอกใหญ่กว่าชนิดอื่น ๆ จะบาน เป็นช่อ ให้ดอกช่วงเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม

Solidago bracbystacbys

พุ่มต้นสูง 15-30 ซม. ดอกมีสีเหลือง ทอง ให้ดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

Solidago eaasia

ต้นสูงประมาณ 8-40 ซม. ดอกมีสีเหลืองอ่อน ให้ดอกช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 4. Solidago odora ทรงพุ่มแข็งแรงสูงประมาณ 100-200 ซม. ให้ ดอกช่วงเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคม 5. Garden hybrids ทรงพุ่มสูงประมาณ 30-40 ซม. ให้ดอกในช่วง เดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม

ต้นกล้าดอกสร้อยทอง

ส่วนประกอบของดอกสร้อยทอง

ต้นสร้อยทองทราย

จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง แตกแขนงที่โคนต้น มีความสูงได้ประมาณ 10-30 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ตามลำต้นและกิ่งก้านมีขนนุ่มขึ้นปกคลุมอยู่ ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ซึ่งเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มักขึ้นอยู่ริมสองข้างทาง ตามไร่สวน และตามป่าเต็งรัง มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียเขตร้อน แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกา

ใบสร้อยทองทราย

ใบเป็นใบเดี่ยวและมีขนาดเล็กมาก ออกเรียงตรงข้ามหรือเรียงรอบข้อ โดยจะแตกใบออกตามข้อของลำต้นรวมกันเป็นกระจุก ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแคบหรือรูปแถบ ปลายใบแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร แผ่นใบบางแห้งและเป็นสีเขียว

ดอกสร้อยทองทราย

สีเหลืองสด ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะแยกแขนงที่ปลายกิ่ง   กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก ปลายแหลม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด   คล้ายรูปแตร ดอกร่วงง่าย  ดอกบานเต็มที่เวลาออกดอกจะแน่นและสวยงามมากมีสีเหลืองคล้ายทอง คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสร้อยทองไว้ประจำบ้านจะทำให้มีทองเพราะสร้อยทองเป็นไม้มงคลนาม

ผลสร้อยทองทราย

ผลเป็นผลแห้ง มีพู 3 พู ภายในผลมีเมล็ดจำนวนมาก  ผลแห้งแตก  เป็นฝักกลม  เรียวเล็ก   

เมล็ด

เมล็ดแบนบาง  สีน้ำตาลอ่อนมีปีก

ดอกสร้อยทองญี่ปุ่น
http://smce.doae.go.th

การปลูกดอกสร้อยทอง 

  1. การปลูกดอกสร้อยทองใช้ระยะปลูก 20 x 20 ซม. ใช้ต้นกล้าดอกสร้อยทองประมาณ 8,000-10,000 ต้น/ไร่ ควรกลบดินแค่กาบใบล่างสุดของต้นกล้าไม่ควรกลบถึงยอด เพราะจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจทำให้ต้นกล้าตายได้ หลังจากปลูกรดน้ำสม่ำเสมอเช้าและเย็นจนกว่าต้นกล้าตั้งตัวได้ดี
  2. การให้ปุ๋ย เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน หลังปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ครั้งต่อไปทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนกระทั่งเริ่มแทงช่อดอกหรือประมาณ 60 วันหลังปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ 
  3. การให้น้ำ สร้อยทองจะให้ดอกประมาณ 40-60 วัน เมื่อหมดดอกชุดแรกจะตัดแต่งต้นโดยการถากหรือใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเสมอผิวดิน แล้วสาดเลนกลบและดูแลรักษาเหมือนเริ่มปลูก ปีหนึ่งทำการตัดแต่ง 2 ครั้ง และจะรื้อปลูกใหม่เมื่อมีอายุ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา
การปลูกดอกสร้อยทอง

ดอกสร้อยทองกับสรรพคุณที่คุณอาจไม่รู้

โดยปกติดอกสร้อยทอง ถูกใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบของทางเดินปัสสาวะ เป็นสมุนไพรเพิ่มปริมาณของปัสสาวะ และหยุดภาวะกล้ามเนื้อกระตุกได้ สำหรับบางคนอาจใช้ดอกสร้อยทองเป็นตัวช่วยในการบำบัดในเรื่องของการขับถ่ายให้คล่องขึ้น

นอกจากนี้ดอกสร้องทองสามารถนำมาสกัดทำเป็นน้ำยาทำความสะอาดช่องปาก และยังนำมาบด หรือใช้ผงที่มีส่วนประกอบของดอกสร้อยทองมาสมานแผลบริเวณผิวหนังได้เป็นอย่างดีอีกด้วย และยังสามารถรักษาโรคอื่นๆด้วย เช่น โรคเกาต์,โรคปวดข้อ,นิ่วในไต,โรคผิวหนัง,โรควัณโรค,โรคเบาหวาน,โรคตับโต,ริดสีดวงทวาร,การตกเลือด,โรคหืด,ไข้ละอองฟาง,โรคต่อมลูกหมากโต

ต้นดอกสร้อยทอง

http://www.ampornflower-chiangmai.com

ที่มา

https://www.panmai.com

http://www.the-than.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *